XBox Game Pass Ultimate (14 Ngày)

99.000

Lưu ý: XBox Game Pass Ultimate  (14 Ngày) chỉ sử dụng cho tài khoản Microsoft US.

Sản phẩm chỉ áp dụng cho tài khoản chưa từng sử dụng XBox Game Pass trước đây.

Nếu bạn muốn gia hạn thì hãy tham khảo sản phẩm XBox – Microsoft Gift Card  để nạp vào và gia hạn thêm