Phước thức vận chuyển – gửi thông tin tại Ezcode

Khi mua hàng tại Ezcode – Chúng tôi gửi thông tin dịch vụ của bạn đã mua tới gmail, số điện thoại hoặc zalo chính chủ của bạn đăng ký.